Merapi testnet

Đảo ngược truyền thống

mạng xã hội

mạng lưới thử nghiệm TTC Merapi
Merapi Testnet là một giải pháp blockchain ổn định và lý tưởng phục vụ nền kinh tế token thông qua mạng xã hội

tính năng

nhiều cấp độ
BFT-DPoS

chuỗi DAPP

TReE

Thuật toán đồng thuận BFT-DPoS nhiều cấp độ


Một thuật toán đồng thuận dựa trên DPoS, được thiết kế để duy trì tốc độ giao dịch cao với chi phí thấp trong khi vẫn cung cấp một cách thức dễ dàng dành cho người dùng để mang lại trải nghiệm mượt mà cho hệ thống

chuỗi DAPP


Lõi Blockchain xử lý giao dịch TTC, nhiều DAPP blockchain cho việc vận hành và giao dịch liên kết chéo giữa các blockchain khác nhau

TReE


TReR( công cụ trả thưởng của TTC) sẽ phân phối TTC hàng ngày cho những người đóng góp, bao gồm cả người đại diện và người bầu chọn, các nhà phát triển và người dùng DAPP

Trải nghiệm TTC Merapi Testnet phiên bản 0.1

Merapi Testnet đã sẵn sàng để thử nghiệm. Bạn có thể trải nghiệm những tính năng chính của TTC Protocol vao gồm bầu ra người đại diện và nhận thưởng từ việc bầu chọn, chuyển khoản và nhận thưởng từ TReE
 
Chú ý: TTC Testnet coin không có giá trị, nó chỉ phục vụ cho mục đích thử nghiệm

TTC Connect sẽ giúp quản lý tài sản TTC của bạn

TTC Connect là cách tiện lợi nhất để người dùng truy cập TTC Protocol bằng cách tận dụng TTC Connect, một người dùng có thể đồng bộ phẩn thưởng TTC từ nhiều DAPP khác nhau, chuyển TTC cho người dùng khác hoặc lên sàn giao dịch và tham gia vào thuật toán đồng thuận bằng cách bỏ phiếu cho người đại diện sẽ tạo ra thay đổi cho hàng triệu người dùng

Tải TTC Connect

Đăng ký nhận Merapi Testnet coin

Bầu chọn và nhận phần thưởng

TReE- nhận phần thưởng TTC mỗi ngày

TReE sẽ phân phối phần thưởng TTC cho người tham gia vào hệ sinh thái. Người dùng có thể nhận thưởng bằng cách tham gia một cách tích cực và đóng góp vào các DAPP mỗi ngày

Tải tataUFO

Tiến hành các tương tác xã hội

- Đăng tải những bài đăng chất lượng
- Tương tác với bài đăng( thích, bình luận)

Kiểm tra phần thưởng của bạn trong TTC Connect mỗi ngày

Chương trình tìm lỗi nhận thưởng

Để nâng cao trải nghiệm TTC Protocol và hệ sinh thái, những người đam mê lập trình được mời gia nhập cộng đồng của chúng tôi. Mỗi cá nhân đóng góp sẽ giúp tạo ra thay đổi dành cho hàng triệu người dùng

Rigi Mainnet- đặt ra một chuẩn mực mới cho

mạng xã hội

Sau Merapi Testnet, chúng tôi sẽ bắt đầu TTC Rigi Mainnet, mộg giải pháp blockchain ổn định và bảo mật cao dành cho mạng xã hội. Giúp tạo ra một thế hệ mạng xã hội kiểu mới