Xây dựng blockchain
Cho hàng triệu người dùng

Bức thư đầu tiên gửi tới cộng đồng TTC

Cổng TTC dành cho nhà phát triển

TTC Protocol là một nền tảng blockchain mã nguồn mở cung cấp cho các lập trình viên công cụ để xây dựng và phát triển các DAPP với hiệu năng cao

Tài nguyên

Tài nguyên mở để bạn bắt đầu cuộc hành trình với TTC Protocol

SDK

SDK để tạo dựng DAPP mạng xã hội dựa trên TTC Protocol

Testnet

TTC Merapi Testnet- một hệ thống giải pháp blockchain hoàn thiện và ổn định phục vụ cho nền kinh tế token và mạng xã hội

Bug Bounty

Những người đam mê lập trình được mời gia nhập cộng đồng của chúng tôi và nhận thưởng bởi việc tìm ra lỗi